• Calendar Dates for Fri Comm Classes

  Friday Comm Class Calendar Dates for the next two quarters

  WQ2
  1/30 - 4/1
  02 03 2023 Class 1
  02 10 2023 Class 2
  02 17 2023 Class 3 [President’s Day Weekend]
  02 24 2023 Class 4
  03 03 2023 Class 5
  03 10 2023 Class 6
  03 17 2023 Class 7 St Patrick’s Day
  03 24 2023 Class 8 [Ramadan begins this week, Now Ruz]
  03 31 2023 Class 9 Last Class

  03 31 - 04 06 (TBD) Teacher Professional Development

  Spring Break 04 07 2023 Good Friday - 04 16 2023 Easter


  SQ1
  4/17 - 6/10
  04 21 2023 Class 1  [Ramadan ends this week]
  04 28 2023 Class 2
  05 05 2023 Class 3 Cinco de Mayo
  05 12 2023 Class 4 [Mother’s Day Sunday]
  05 19 2023 Class 5
  05 26 2023 Class 6 [Memorial Day Weekend]
  06 02 2023 Class 7
  06 09 2023 Class 8 Last Class, End of Year

  Summer School Dates (TBD)